Právní náležitosti

Za obsah odpovídá:

Gustav Hensel GmbH & Co. KG
Gustav-Hensel-Str. 6
D-57368 Lennestadt
Telefon: +49 (0) 2723/609-0
Telefax: +49 (0) 2723/60052
info@hensel-electric.de

a

Hensel, s.r.o.
Chelčického 1386
413 01 Roudnice nad Labem - Bezděkov

Phone: +420 416 828 500
Fax: +420 416 828 222
E-Mail: prodej@hensel.cz
Web: www.hensel-electric.cz


Společnost je komanditní společností, zapsanou u Obvodového soudu pod č. HRA. 6873.
Osobně ručící společnicí je Hensel Verwaltungs-GmbH, zapsaná o Obvodového soudu Siegen pod č. HRB 6140.
Jednatelé: P. C. Hensel (předseda), F. Dubberke
DIČ: DE 126183638

Veškeré informace a prohlášení na této internetové stránce jsou nezávazné. Gustav Hensel GmbH & Co. KG nepřejímá za správnost a úplnost obsahu žádnou záruku. Nepřejímá se žádná záruka a neuděluje se žádný příslib vlastností produktu. Z obsahu internetových stránek nevyplývají žádné právní nároky. Chyby v obsahu budou neprodleně odstraněny, jakmile budou zjištěny. Obsahy internetových stránek nemohou být kvůli časově posunuté aktualizaci permanentně aktuální. Pokud jde o stav, technické detaily a možnost dodávky produktů, obraťte se prosím přímo na nás. Linky na jiných internetových stránkách nejsou permanentně kontrolovány. Proto nepřejímáme odpovědnost za obsah stránek, na které se odkazuje.


Stahování dat a software

Gustav Hensel GmbH & Co. KG nepřejímá záruku za bezchybnost dat a software, které mohou být z internetových stránek stahovány. Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG software prověřuje, zda není napadeno viry. Přesto doporučujeme, aby byla data a software po stažení překontrolovány za pomoci nejnovějšího antivirového programu, aby se zjistilo, zda nejsou napadena viry.


Autorská práva a jiná zvláštní ochranná práva

Obsah těchto internetových stránek je chráněn podle autorského zákona. Jedna kopie informací z internetových stránek smí být na jediném počítači uložena pro nekomerční a osobní interní potřebu. Grafika, texty, loga, obrázky atd. smí být stahovány, rozmnožovány, kopírovány, měněny, zveřejňovány, zasílány, přenášeny nebo jinou formou užívány pouze na základě písemného souhlasu firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG. U jmenovaných názvů produktů a firem se může jednat o zapsané značky zboží nebo známky. Neoprávněné používání může vést k nárokům na náhradu škody a nárokům na zdržení se určitého jednání.


Ochrana osobních údajů a důvěrnost

Není možno zaručit, že informace nebo osobní údaje, které jsou nám předávány, nebudou při předávání "odposlouchávány" třetími osobami.


Odpovědnost

Gustav Hensel GmbH & Co. KG neodpovídá za škody, zejména ne za nepřímé a bezprostřední následné škody, ztrátu dat, ušlý zisk, výpadky systémů a výroby, vzniklé užíváním těchto internetových stránek nebo stahováním dat. Pokud se u vzniklé škody, způsobené užíváním internetových stránek nebo stahováním dat jedná o úmysl nebo hrubou nedbalost, vyloučení odpovědnosti neplatí. Právní vztah vzniklý užíváním internetových stránek mezi Vámi a firmou Gustav Hensel GmbH & Co. KG podléhá právu Spolkové republiky Německo. U právních vztahů s podnikateli, zapsanými v obchodním rejstříku, které vyplývají z používání těchto internetových stránek, je místem soudní příslušnosti sídlo firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG v Lennestadte


Vysvětlivky k ochraně dat

Zpravidla můžete všechny internetové stránky Gustav Hensel GmbH & Co. KG vyvolat, aniž byste zadávali údaje o Vaší osobě. Pokud je v individuálním případě nutné Vaše jméno, adresa nebo jiné osobní údaje, budete na to předtím upozorněni. Vaše osobní údaje budou použity k tomu, aby byl pro Vás servis firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG co nejpříjemnější a nejlepší
Pokud se rozhodnete přenechat firmě Gustav Hensel GmbH & Co. KG prostřednictvím internetu osobní údaje, aby mohla být například zasílána korespondence nebo vyřízena objednávka, potom se s těmito údaji bude pečlivě zacházet podle přísných pravidel spolkového zákona na ochranu dat.
Vyvoláním internetové stránky získá Gustav Hensel GmbH & Co. KG užitečná data, která budou uložena pro bezpečnostní účely a mohou umožnit identifikaci (například IP adresa, datum, čas a prohlížené stránky). Tyto údaje Gustav Hensel GmbH & Co. KG vyhodnocuje za účelem zjištění chování uživatelů a sestavení statistiky. Přitom jsou při všech opatřeních respektovány vysoké bezpečnostní standardy zákona o ochraně telekomunikačních dat a nařízení o ochraně dat pro telekomunikační podniky. Neprovádí se osobní zhodnocení. Statistické vyhodnocení anonymizovaných dat zůstává vyhrazeno.

Další informace na téma ochrany dat ve Spolkové republice Německo najdete na: www.bfd.bund.de


Předávání osobních informací třetím osobám

Pokud budou v rámci zakázkového zpracování dat předávány údaje poskytovatelům služeb, potom jsou tito vázány spolkovým zákonem na ochranu dat, jiné zákonné předpisy a smluvně na Privacy Policy firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG.Pokud k tomu bude Gustav Hensel GmbH & Co. KG ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí povinna, předá Vaše údaje v požadovaném rozsahu na oprávněná místa.

Pro jiné účely Gustav Hensel GmbH & Co. KG Vaše údaje nevydá bez Vašeho výslovného souhlasu třetím osobám.


Bezpečnost

Gustav Hensel GmbH & Co. KG ukládá Vaše údaje na obzvláště chráněných serverech v Německu. Přístup k nim má pouze několik málo firmou Gustav Hensel GmbH & Co. KG pověřených osob, které se zabývají technickou, obchodní nebo redakční správou těchto serverů.


Právo na odvolání

Když firmu Gustav Hensel GmbH & Co. KG vyzvete, aby Vaše osobní údaje nepoužívala pro další kontakty a/nebo je vymazala, potom se bude podle toho postupovat. Údaje potřebné pro vyřízení zakázky popř. bezpodmínečně nutné pro obchodní účely, nebudou výpovědí dotčena, popř. smazána.
Mějte prosím pochopení pro to, že v případě odvolání Vám nemůže být poskytován personalizovaný servis, protože se zakládá na využívání zákaznických dat.


Používání cookies

V cookies jsou během online spojení sbírány textové informace a ukládány ve speciálním souboru ve formátu ASCII (cookie.txt) na disk uživatele. Kam se cookie u uživatele ukládá, kontroluje WWW prohlížeč uživatele. Cookies jsou informace, které jsou při další online návštĕvě zaslány zpět na server. Přečteny mohou být vždy pouze tím serverem, který je předtím uložil.

Gustav Hensel GmbH & Co. KG používá cookies pouze tehdy, když jsou nezbytně nutné pro uživatelské funkce, popř. usnadňují navigaci webových stránek. Informace nejsou poskytovány třetím osobám, protože cookies se používají pouze pro výše uvedené účely.

Většina prohlížečů je nastavena tak, že cookies automaticky akceptují. Tato funkce může být v prohlížeči kdykoliv deaktivována. Váš prohlížeč můžete nastavit tak, že Vám oznámí, jakmile budou cookies vysílána.


Odkazy na jiné internetové stránky

Internetové stránky firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG případně obsahují odkazy na jiné internetové stránky. Gustav Hensel GmbH & Co. KG nemá vliv na redakční obsah cizích internetových stránek a na to, zda jejich provozovatelé dodržují ustanovení zákona na ochranu dat.


Reklama

Internetové stránky firmy Gustav Hensel GmbH & Co. KG zpravidla neobsahují žádné reklamní plochy. V opačném případě se vydání reklamy provádí pomocí externích adserverů. Údaje zaznamenané v souvislosti s online reklamou (AdImpressions, AdKlicks) slouží výhradně pro statistické vyhodnocení a sestavení reportů pro reklamní zákazníky. Přitom se nepoužívají žádná osobní data.

Při vydání reklamy se mohou používat cookies, aniž by na to firma Gustav Hensel GmbH & Co. měla vliv.

 
 
 

© Gustav Hensel GmbH & Co. KG

YouTube
Facebook